TUREK

moje miasto

KOŚCIOŁY

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obecny kościół został zbudowany według projektu Konstantego i Jarosława Wojciechowskich, architektów warszawskich, w latach 1904-1913. W 1924 r. przy konsekracji otrzymał tytuł Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół murowany z cegły, na podmurowaniu z granitu polnego, w stylu neogotyckim. W latach 1982-1985 został pokryty blachą miedzianą, położoną na dębowych deskach. Wnętrze kościoła zdobi polichromia Józefa Mehoffera, wykonana w latach 1932-1937. Stacje drogi krzyżowej (poza jedną, która zginęła w latach okupacji niemieckiej), witraże w prezbiterium i bocznych kaplicach oraz stalle wykonane również wg projektu Mehoffera. W 1996 r. decyzją generalnego konserwatora zabytków kościół został zaliczony do szczególnie ważnych dóbr kultury, a w 1998 r. wpisano go do rejestru zabytków województwa konińskiego.

Parafia św. Barbary

Parafia świętej Barbary w Turku – rzymskokatolicka parafia położona w środkowej części powiatu tureckiego, swoim zasięgiem obejmuje część miasta oraz kilka miejscowości gminy Turek. Administracyjnie należy do diecezji włocławskiej.
Ośrodek duszpasterski w 1988 r. z polecenia biskupa Henryka Muszyńskiego zorganizował ks. Mirosław Frankowski. W dniu 27 maja 1989 r. bp Henryk Muszyński dokonał aktu poświęcenia placu pod budowę kościoła, krzyża, kaplicy i 4 grudnia 1989 r. erygował nową parafię. W 1990 r. rozpoczęto pierwszy etap budowy wznosząc budynek katechetyczny, a jesienią 1991 r. rozpoczęto prace przy wykopach pod fundamenty kościoła. W dniu 26 maja 1994 r. pierwszą Eucharystię na fundamentach powstającego kościoła sprawował bp Roman Andrzejewski. W 1996 r. biskup ordynariusz poświęcił dzwon „Jan Paweł II”, chrzcielnicę, ołtarz i ambonę. W maju 1997 r. został poświęcony dzwon „Józef” ufundowany przez rzemieślników, a w grudniu
1997 r. dzwon „Barbara”. W dniach 23 – 30 maja 1999 r. odbyły się pierwsze w historii parafii misje prowadzone przez dominikanów. 23 maja 2009 r. miał miejsce uroczysty obrzęd dedykacji kościoła i ołtarza w parafii św. Barbary w Turku.

Parafia Matki Bożej Fatimskiej

Parafia Matki Bożej w Obrzębinie – rzymskokatolicka parafia położona w centralnej części powiatu tureckiego. Administracyjnie należy do diecezji włocławskiej (dekanat turecki).

Parafia MB Fatimskiej swoim zasięgiem obejmuje północną część miasta Turek (ulice: Działkowa, Kaliska – część, Konińska, Krótka; osiedle Muchlin – Konopnickiej, Łączna, Miła, Południowa, Słowackiego, Spokojna, Wesoła, Zacisze, Zgodna, Zielona), a także okoliczne miejscowości: Obrzębin, Albertów, Słodków, Słodków-Kolonię (I, II, III oraz działki z ulicami: Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Jesionowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Topolowa), Budy Słodkowskie, Grabieniec (część), Piaski Muchlińskie, Wrząca i Deszna.

Reklamy
Dodaj komentarz »